Срокове

Конференция ARTDef 2023

Проследете времевата линия на конференцията, за да планирате подготовката си.

Регистрация 2023

1. Регистрация 2023

Регистрацията за Международната научна конференция „Съвременни изследвания и технологии за отбраната“ (International Conference Advanced Research and Technology for Defence – ARTDef) 2023 е отворена до:

30 октомври 2023 г.

7 ноември 2023 г.

Всеки, който желае да участва, да се регистрира на сайта на конференцията в раздел Регистрация и прикачи файла на доклада.

Участието в конференцията е безплатно!

Потвърждение 2023

2. Потвърждение 2023

В срок до 3 12 ноември 2023 г., всеки регистриран участник в ARTDef 2023 ще получи отговор на посочения от него имейл за допускане на доклада му за изнасяне или за отстраняване на забелязани в него неточности.

Окончателна версия на докладите 2023

3. Окончателна версия на докладите 2023

В срок до 10 17 ноември 2023 г. всеки участник в конференцията трябва да изпрати окончателната версия на своя доклад. Доклад, чиято окончателна версия не е изпратена в посочения срок няма да бъде допуснат до участие.

Конференция ARTDef 2023

4. Конференция ARTDef 2023

Откриването на международната научна конференция „Съвременни изследвания и технологии за отбраната“ (International Conference Advanced Research and Technology for Defence – ARTDef) 2023 ще се състои на 28 ноември 2023 г.

Доклади, които не са били презентирани или представени на постерна сесия, може да не бъдат публикувани!