Срокове

Конференция ARTDef 2022

Проследете времевата линия на конференцията, за да планирате подготовката си.

Регистрация

1. Регистрация

Регистрацията за Международната научна конференция „Съвременни изследвания и технологии за отбраната“ (International Conference Advanced Research and Technology for Defence – ARTDef) 2022 е отворена до:

13 май 3 юни 2022 г.

Всеки, който желае да участва, да се регистрира на сайта на конференцията в раздел Регистрация и прикачи файла на доклада.

Участието в конференцията е безплатно!

Потвърждение

2. Потвърждение

В срок до 20 май 10 юни 2022 г., всеки регистриран участник в ARTDef 2022 ще получи отговор на посочения от него имейл за допускане на доклада му за изнасяне или за отстраняване на забелязани в него неточности.

Окончателна версия на докладите

3. Окончателна версия на докладите

В срок до 20 юни 2022 г. всеки участник в конференцията трябва да изпрати окончателната версия на своя доклад. Доклад, чиято окончателна версия не е изпратена в посочения срок няма да бъде допуснат до участие.

Конф. ARTDef 2022

4. Конф. ARTDef 2022

Откриването на международната научна конференция „Съвременни изследвания и технологии за отбраната“ (International Conference Advanced Research and Technology for Defence – ARTDef) 2022 ще се състои на 28 юни 2022 г.

Доклади, които не са били презентирани, няма да бъдат публикувани!