Програма

Първи ден - 28 юни 2022 г., вторник

Време Тема
08:30 - 09:30 РЕГИСТРАЦИЯ
09:30 - 09:40 ОТКРИВАНЕ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА
09:40 - 10:30 ВСТЪПИТЕЛНИ ДОКЛАДИ
10:30 - 10:45 КАФЕ ПАУЗА
10:45 - 12:45 РАБОТА ПО НАУЧНИ СЕКЦИИ
12:45 - 14:00 ОБЯД
14:00 - 15:15 РАБОТА ПО НАУЧНИ СЕКЦИИ
15:15 - 15:30 КАФЕ ПАУЗА
15:30 - 17:00 РАБОТА ПО НАУЧНИ СЕКЦИИ
17:15 - 18:00 ПОСТЕРНА СЕСИЯ
19:00 - 21:00 ВЕЧЕРЯ

 

 

Втори ден - 29 юни 2022 г., сряда

Време Тема
09:30 - 10:30 РАБОТА ПО НАУЧНИ СЕКЦИИ
10:30 - 10:45 КАФЕ ПАУЗА
10:45 - 13:00 РАБОТА ПО НАУЧНИ СЕКЦИИ
13:00 - 14:00 ОБЯД
14:00 - 14:10 ЗАКРИВАНЕ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА