Програма

МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

СЪВРЕМЕННИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ ЗА ОТБРАНАТА

ARTDef – 2023

28-ми и 29-ти НОЕМВРИ 2023 г.

НСТИТУТ ПО ОТБРАНА "ПРОФЕСОР ЦВЕТАН ЛАЗАРОВ"

СОФИЯ

 

Версия за отпечатване (PDF)

 

ПРОГРАМА НА КОНФЕРЕНЦИЯТА

28 НОЕМВРИ (ВТОРНИК)
13.00 - 14.00 РЕГИСТРАЦИЯ
14.00 - 14.05 ОТКРИВАНЕ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА
14.05 - 14.15 ПРИВЕТСТВИЯ
14.15 - 14.45 ПЛЕНАРНА СЕСИЯ (Зала "Тържествена")
14.45 - 15.00 КАФЕ ПАУЗА
15.00 - 17.30 РАБОТА ПО НАУЧНИ СЕКЦИИ (Зала "Тържествена")
15.00 - 17.30 ПОСТЕРНА СЕСИЯ (онлайн)
16.00 - 18.00 WORKSHOP (Зала "Приемна")
18.00 - 19.00 КОКТЕЙЛ

 

29 НОЕМВРИ (СРЯДА)
09.00 - 10.30 РАБОТА ПО НАУЧНИ СЕКЦИИ (Зала "Тържествена")
09.00 - 10.30 ПОСТЕРНА СЕСИЯ (онлайн)
10.30 - 10.45 КАФЕ ПАУЗА
10.45 - 13.00 РАБОТА ПО НАУЧНИ СЕКЦИИ (Зала "Тържествена")
13.00 - 14.00 РАБОТЕН ОБЯД
14.00 - 14.10 ЗАКРИВАНЕ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА

 

 

ПЛЕНАРНА СЕСИЯ

28 НОЕМВРИ 2023 (ВТОРНИК)

 

(Зала "Тържествена")

Модератор: полковник проф. д-р Николай СТОЯНОВ

14.00 - 14.05

ОТКРИВАНЕ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА

полковник доц. д.н. Борислав ГЕНОВ,
директор на Институт по отбрана "Професор Цветан Лазаров"

14.05 - 14.15 ПРИВЕТСТВИЯ
14.15 - 14.30

Встъпителен доклад от г-н Станимир Георгиев
заместник-министър на отбраната на Република България

14.30 - 14.45 Встъпителен доклад относно изпълнение на Национална научна програма „Сигурност и отбрана“
14.45 - 15.00 КАФЕ ПАУЗА

 

 

Сесия „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ В ОТБРАНАТА”

28 НОЕМВРИ 2023 (ВТОРНИК)

 

(Зала "Тържествена")

Модератори: професор дтн Христо ХРИСТОВ и
полковник доц. д-р Марио АНГЕЛОВ

15.00 - 15.15

Особености при проектирането на взривателни устройства за инженерни бойни припаси
Илиян Хутов

15.15 - 15.30 Смущенията в самоорганизиращите се комуникационни системи
Георги Д. Тачев
15.30 - 15.45 Приложение на мобилните комуникации в структурите за сигурност на НАТО
Делян С. Славов, Мирослав Г. Неделчев
15.45 - 16.00 Mathematical and Physical Modelling of GPS Intersatellite Communications with Account of the General Relativity Theory
Bogdan G. Dimitrov
16.00 - 16.15 Design of marine underwater perimeter security system
Alexander К. Alexandrov, Anastas N. Madzharov
16.15 - 16.30 Възможности и ограничения при прилагане на системи за подпомагане вземането на решения във военните системи за  командване и управление
Мирослав Кочанков
16.30 - 16.45 Перспективи в геоинформационните технологии и съвременни методи за георефериране
Венелин Й. Рашков
16.45 - 17.00 Анализ на възможностите за откриване на безпилотни летателни апарати с военно предназначение чрез пасивни софтуерно дефинирани радари
Андрей Гърков
17.00 - 17.15 Откриване на не-картографирани препятствия по маршрута на автономна бойна платформа
Александър Колев, Александър Ранов
17.15 - 17.30 Проучване на съществуващата система за управление на огъня в “Българската армия” и подобни в НАТО
Ваня С. Иванова

 

 

Сесия „ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИ, ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, ЧОВЕШКИ ФАКТОР И МЕДИЦИНА”

29 НОЕМВРИ 2023 (СРЯДА)

 

НАУЧНА СЕКЦИЯ

„ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИ И ИКОНОМИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА ОТБРАНАТА”

(Зала "Тържествена")

Модератор: професор д-р Валери ИВАНОВ

09.00 - 09.15

Military-Strategic Views and the Strategic Nuclear Balance at the Beginning of the Post-Cold War Era
Plamen Bogdanov

09.15 - 09.30 Контраразузнавателният анализ – кратък поглед към съюзниците в НАТО
Антон Н. Михайлов
09.30 - 09.45 Defend Forward и Hunt Forward операциите на киберкомандването на САЩ в контекста на международната и национална киберсигурност
Димитър Димитров
09.45 - 10.00 Етнически противоречия на балканите, възможни рискове и заплахи
Пламен П. Теодосиев
10.00 - 10.15 Финансиране на „Хамас“: от „Хауала“ до престъпления с крипто валути
Гергана Д. Йорданова
10.15 - 10.30 Вземане на решения в националната сигурност: стратегическа подготовка на висшето държавно ръководство
Максим М. Алашки
10.30 - 10.45 Десет години от проекта „един пояс, един път“ и геостратегическите му проекции върху регионалната сигурност
Валери В. Иванов, Михаел П. Козарски
10.45 - 11.00 КАФЕ ПАУЗА

 

НАУЧНА СЕКЦИЯ

„СОЦИАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, ЧОВЕШКИ ФАКТОР И МЕДИЦИНА”

(Зала "Тържествена")

Модератор: професор дсн Янцислав ЯНАКИЕВ

11.00 - 11.15

Мултимодална биосензорна работна станция за комплексна оценка на човешкия фактор в безпилотната авиация
Любомир С. Алексиев, Деанна А. Александрова, Даниела Г. Иванова, Георги Сотиров, Зоя Хубенова, Константин Методиев, Ружа И. Николова

11.15 - 11.30 Теоретични аспекти на взаимодействието на МВР по прилагане на мерки за административна принуда
Венелина О. Костова
11.30 - 11.45 Оценка на риска, вземане на решения в реално време и дейности по решаване на имиграционна криза
Анелия  А. Атипова
11.45 - 12.00 Професионалната военна комуникация като предизвикателство
Валя М. Симеонова
12.00 - 12.15 Results from VALKYRIES H2020 Project: Capability Gaps and Harmonization Opportunities Related to Collaboration and Training for First Aid Responses
Yantsislav Yanakiev
12.15 - 12.30 Финансово управление и контрол в публичния сектор на Република България
Катя Н. Спасова
12.30 - 12.45 Човешкият фактор в политиката за сигурност - организационно-културен подход
Катя Манева
12.45 - 13.00 Рискове за биологичната сигурност, породени от взаимодействието на технологиите и биологичните науки
Мария И. Неновска

 

 

WORKSHOP (ННП "СИГУРНОСТ И ОТБРАНА")

„ПАСИВНИ СОФТУЕРНО ДЕФИНИРАНИ И МУЛТИСЕНЗОРНИ РАДАРНИ СИСТЕМИ”

28 НОЕМВРИ 2023 (ВТОРНИК)

 

(Зала "Приемна")

Модератор: полковник д-р инж. Иван П. ИВАНОВ

16.00 - 16.15

Методи за откриване на цели чрез активни, пасивни, моно и мултистатични CW радари
Кирил Алексиев

16.15 - 16.30 Съвременно състояние и тенденции в развитието на софтуерно-дефинирани радиосистеми
Иван Иванов
16.30 - 16.45 Използване и оперативни изисквания към пасивни софтуерно дефинирани радарни системи в областта на отбраната
Севдалин Спасов, Кръстьо Парасков, Петрана Кокудева, Живо Петров
16.45 - 17.00 Изследване на аеродинамични конфигурации на БЛА
Валентин Пенев, Николай Златов, Румен Иванов
17.00 - 17.15 Симулация на радиоелектронна обстановка в градски условия за целите на изследване на пасивно откриване на БЛА (демонстрация на резултати)
Александър Колев
17.15 - 18.00 ДИСКУСИЯ

 

 

ПОСТЕРНА СЕСИЯ – 28 НОЕМВРИ 2023 г.

(Онлайн)

15.00 - 15.05

Изследване и реализация на софтуерно-дефиниран радиомодем за трънкова система по стандарт ТЕТРА
Иван П. Иванов

15.05 - 15.10 Технологии за откриване на безпилотни летателни апарати
И. Гарванов, М. Гарванова
15.10 - 15.15 Оценка на актуализираната стратегия за национална сигурност на Република България
Зарко И. Здравков, Анелия А. Атипова, Севдалин Х. Стойков
15.15 - 15.20 Оценка на количествените показатели на лечебната дейност на МБАЛ-София към ВМА през 2022 година
Александър В. Александров, Иванка И.Алексиева, Христина С. Георгиева, Женя Х. Койнова, Иван К. Попиванов
15.20 - 15.25 Политиката на Р. Турция на Балканите, фактор на националната сигурност на Р. България
Пламен Теодосиев
15.25 - 15.30 Приложение на индустриални дронове за сигурността и отбраната
Димо Зафиров, Петър Гецов, Георги Георгиев
15.30 - 15.35 Политически ефекти на военното сътрудничество между Ислямска Република Иран и Руската федерация
Андрей Н. Михайлов
15.35 - 15.40 Нови схващания за вземане на решение от командирите на малките тактически формирования от Сухопътните войски на Българската армия
Николай Павловски
15.40 - 15.45 Теория на войната и военното изкуство
Преслава Банкова
15.45 - 15.50 Бойна техника и системи
Боян Бележков
15.50 - 15.55 Местна власт и сигурност
Десислава Йорданова
15.55 - 16.00 Политиката на Китай на Балканите, фактор на националната сигурност на Р. България
Пламен Теодосиев, Марина Радкова
16.00 - 16.05 Модел на национална система за киберсигурност на Република България
Веселина Гагъмова, Иван Христозов
16.05 - 16.10 Подход за класификация на обекти в изображение, изпълнен на Jetson nano
Веселин Атанасов, Георги Марков
16.10 - 16.15 Разпознаване на обекти в близко до реално време чрез обработка на видео от безпилотни летателни апарати (БЛА)
Веселин Атанасов, Георги Марков
16.15 - 16.20 Съперничеството между САЩ и Китай и стратегическата среда за сигурност
Ерол Буюклиев
16.20 - 16.25

Бъдещето на Сухопътни войски в контекста на цифровата трансформация
Димитър Митев

16.25 - 16.30 Инженерни заграждения на местността и електронно бойно поле
Лили Павлова
16.30 - 16.35 Повишаване на живучестта при маршрутизация на автономна бойна платформа с наземно базиране
Александър Ранов, Александър Колев
16.35 - 16.40 Възможности на радарни системи за откриване на въздушни цели с ниска ефективна отразяваща повърхност
Севдалин Спасов, Петрана Кокудева, Живо Петров, Кръстьо Парасков
16.40 - 16.45 Оценяване на знанията в процеса на обучение
Даниела Мирчева-Иванова, Росен Илиев
16.45 - 16.50 Управление на иновациите в сектора за сигурност и отбрана
Атанас Палагачев
16.50 - 16.55 Стратегическа роля на милитаризацията на невронауките в съвременните конфликти
Атанаска Попова
16.55 - 17.00 Aнализ и приложни аспекти на изкуствения интелект
Десислава Велинова, Николай Стоянов
17.00 - 17.05 Design of marine underwater perimeter security system
Alexander Alexandrov
17.05 - 17.10 Изпитвания на физико-механични и балистични характеристики на боеприпаси от различни калибри на индивидуалното стрелково оръжие
Петко Бончев
17.10 - 17.15 Съвременни подходи за опазване на чувствителна информация
Иван Гайдарски, Павлин Кутинчев
17.15 - 17.20 Откриване на безпилотни летателни системи чрез софтуерно-дефиниран радиоприемник и енергиен канален детектор
Иван Иванов, Димитър Хаджиев, Кармен Александрова
17.20 - 17.25 Изисквания при изграждане на система за споделено използване на информационни ресурси
Невена Радоева, Росен Илиев
17.25 - 17.30 Increasing the production capacities of the Bulgarian defence technology industrial base 2015-2022
Svetoslav Spassov

 

 

ПОСТЕРНА СЕСИЯ – 29 НОЕМВРИ 2023 г.

(Онлайн)

09.00 - 09.05 Анализ на модели на системи за управление на БЛА
Димитър Хаджиев
09.05 - 09.10 Expectations and opportunities for AI-enabled systems application in the context of military communications and cybersecurity
Angel Genchev, Emil Ivanov
09.10 - 09.15 Основни аспекти при реализиране на атака „груба сила“ върху криптирани гласови потоци в среда на MATLAB
Елица Д. Петкова, Марио Ст. Ангелов
09.15 - 09.20 Съвременно състояние и тенденции в развитието на софтуерно-дефинирани радиосистеми
Иван Иванов
09.20 - 09.25 Концепция за използване и оперативни изисквания към пасивни софтуерно дефинирани радарни системи в областта на отбраната
Севдалин Спасов, Кр. Парасков, П. Кокудева, Ж. Петров
09.25 - 09.30 Възможности за използване на композитни материали на базата на флуоропласти и алуминий в бойните части на бойни припаси
Илиян Хутов, Христо П. Христов
09.30 - 09.35 Приложение на модели за многокритериално вземане на решение за оценяване на алтернативи при инвестиционни проекти
Мая Божилова, Димитър Стоянов
09.35 - 09.40 Алгоритми за сигурна групова комуникация в мобилни самоорганизиращи се мрежи
Мая Божилова, Юлия Бахчеванова
09.40 - 09.45 Приложение на изкуствен интелект в системи за подпомагане на вземането на решения за отбрана
Мая Божилова
09.45 - 09.50 Анализ на трафика на локална безжична мрежа
Веселка Т. Стоянова
09.50 - 09.55 Изкуствен интелект в киберсигурността на безпилотни летателни системи
Павлина Николова, Марио Ангелов
09.55 - 10.00 Бактерии и тяхната адхезия върху текстилни тъкани със специално приложение. Последните разработки и функционална перспектива.
Десислава С. Ангелова, Дарина И. Желева
10.00 - 10.05 The invisible camuflage. Optical analysis of the camouflage printed fabrics in the visible and near-infrared spectral range
Desislava Angelova, Darina Zheleva
10.05 - 10.10 Военното обучение и военната подготовка през призмата на педагогическата идея
Елица Петрова
10.10 - 10.15 Една визия за оценка на киберсигурността в информационните системи
Павлина Николова