Програма

МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

СЪВРЕМЕННИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ ЗА ОТБРАНАТА

ARTDef – 2022

28-ми и 29-ти ЮНИ 2022 г.

НВУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

ВЕЛИКО ТЪРНОВО

 

Версия за отпечатване (PDF)

 

ПРОГРАМА НА КОНФЕРЕНЦИЯТА

28 ЮНИ (ВТОРНИК)
09:00 - 10:00 РЕГИСТРАЦИЯ
10:00 - 10:05 ОТКРИВАНЕ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА
бригаден генерал Иван МАЛАМОВ, началник на НВУ "Васил Левски"
10:05 - 10:15 ПРИВЕТСТВИЯ
10:15 - 10:45 Встъпителен доклад на полк. Владислав ШЕКЕРОВ, директор на дирекция "Политика по въоръженията"
10:45 - 11:00 КАФЕ ПАУЗА
11:00 - 11:30 Встъпителен доклад на бригаден генерал Иван МАЛАМОВ, началник на НВУ "Васил Левски"
11:30 - 11:45 ДИСКУСИЯ
11:45 - 12:00 ГРУПОВА СНИМКА
12:00 - 14:00 ОБЯД
14:00 - 15:15 РАБОТА ПО НАУЧНИ СЕКЦИИ
15:15 - 15:30 КАФЕ ПАУЗА
15:30 - 17:00 РАБОТА ПО НАУЧНИ СЕКЦИИ
19:00 - 21:00 ВЕЧЕРЯ

 

29 ЮНИ (СРЯДА)
09:30 - 10:30 РАБОТА ПО НАУЧНИ СЕКЦИИ
10:30 - 10:45 КАФЕ ПАУЗА
10:45 - 13:00 РАБОТА ПО НАУЧНИ СЕКЦИИ
13:00 - 14:00 ОБЯД
14:00 - 14:10 ЗАКРИВАНЕ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА

 

 

Сесия „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ В ОТБРАНАТА”

28 ЮНИ 2022 (ВТОРНИК)

 

ПАНЕЛ 1

„ВЪОРЪЖЕНИЕ, БОЙНИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ”

(Зала 1109)

Модератор: проф. д.н. инж. Стойко Стойков

14:00 - 15:15

РАБОТА ПО НАУЧНИ СЕКЦИИ

Deactivation of firearms – definition and legal framework
Stoyanka Petrova, Nikola Dimitrov

Логистична ефективност при ремонтните дейности на въоръжението и техниката в ремонтните формирования от Сухопътните войски на Българската армия
Веселин Чиликов

Преодоляване на водни препятствия чрез реализиране на бойните функции
Георги Белчев

Особености при използване на безпилотните летателни апарати във формирования от Сухопътни войски на въоръжените сили на Република България
Георги Белчев

Върху контрола на ефективността на дегазацията на токсични химични вещества
Павлина Пенева

15:15 - 15:30 КАФЕ ПАУЗА
15:30 - 17:00

РАБОТА ПО НАУЧНИ СЕКЦИИ

Участие на артилерията в операцията „Пустинна буря“
Николай Павловски

Подготовка на офицерите от Сухопътни войски според националните доктринални и приложни документи
Николай Павловски

Пространствени модели на данни
Милен Иванов

Обзор на приложимостта на различни наноматериали и технологии за изработване на олекотен модел на средствата за индивидуална балистична защита
Цветанка Христова, Петя Недялкова, Краса Костова

Обзор на средствата за индивидуална балистична защита, предназначени за специализирани служебни кучета
Цветанка Христова

Forecasting of industrial chlorine spill and chemical approach for its decontamination
Nikolay Padarev

Изследване процеса на тестване на личните предпазни средства.
Борислав Димитров

 

ПАНЕЛ 2

„ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИ, СОЦИАЛНИ И ИКОНОМИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА ОТБРАНАТА”

(Зала 1115)

Модератор: проф. д.н. Севдалина Димитрова

14:00 - 15:15

РАБОТА ПО НАУЧНИ СЕКЦИИ

Меката сила в дискурса на съвременните събития
Наталия Цветанова-Чилингирова

Популярни системи за управление на уеб съдържание в онлайн обучението.
Даниела Мирчева-Иванова, Росен Илиев

Социалният инженеринг в контекста на киберсигурността
Росица Йорданова

Уязвимости за киберсигурността, свързани с човешкия фактор
Росица Йорданова

Сянката на ЧВК „Вагнер“ в съвременните локални военни конфликти
Кръстю Кръстев

Възможности за оптимизиране на процесите, свързани с оперативната ефективност
Кръстю Кръстев

15:15 - 15:30 КАФЕ ПАУЗА
15:30 - 17:00

РАБОТА ПО НАУЧНИ СЕКЦИИ

Възможности за усъвършенстване на стрелковата подготовка на служителите в МВР
Любен Пашкулов, Данаил Илиев

Modern art of war: facing new challenges of unconventional warfare
Alexandru Popa

Ukraine crisis: the new face of unconventional warfare
Alexandru Popa

Концептуална рамка на отбранително-мобилизационната подготовка
Красимир Кирилов

Организационна рамка на гражданската отбрана
Красимир Кирилов

Европейската космическа политика и Стратегическия компас на ЕС: устояване в турболентни времена
Деница Хинкова

Геостратегически методи на Русия за саботиране на членството на своите съседи в НАТО и Източното партньорство
Михаел Козарски

 

 

Сесия „ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИ И СОЦИАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, ЧОВЕШКИ ФАКТОР И МЕДИЦИНА”

29 ЮНИ 2022 (СРЯДА)

 

ПАНЕЛ 1

„ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИ, СОЦИАЛНИ И ИКОНОМИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА ОТБРАНАТА”

(Зала 1115)

Модератор: проф. д.н. Севдалина Димитрова

09:30 - 10:30

РАБОТА ПО НАУЧНИ СЕКЦИИ

Морфологичен анализ на опасностите в транспорта
Михаела Чалъкова, Инес Янкова

Годжу-рю Карате До и неговата приложимост при бойната подготовка в НВУ „Васил Левски“
Павел Ангелов, Кирил Желязков

Роля на бойните изкуства при формиране на ценностната система на военнослужещите
Павел Ангелов

Стратегическо мислене и стратегическо планиране
Николай Урумов

10:30 - 10:45 КАФЕ ПАУЗА
10:45 - 13:00

РАБОТА ПО НАУЧНИ СЕКЦИИ

Системи за подпомагане процеса на колаборативно планиране.
Георги Пенчев

Information environment analysis and assessment
Georgi Penchev, Nikolaos Stasinakis

Предизвикателствата пред НВУ „Васил Левски“ относно участието в европейската инициатива за обмен на млади офицери, вдъхновена от „Еразъм +“
Невена Атанасова-Кръстева, Кирил Желязков

Анализ на процеса на създаването на курс за придобиване или повишаване на квалификацията на човешките ресурси в отбраната
Стефан Маринов

Китай през ХХI век.
Ерол Буюклиев

Роля и приложение на наносателити в националната сигурност
Георги Баев

Модел за осигуряване на спешна комуникация, чрез наносателити, при природни бедствия, кризи и конфликти
Георги Баев

Анализ на възможностите за използване на клъстер от наносателити за реакция при бедствия, аварии и катастрофи
Георги Баев

 

 

ПОСТЕРНА СЕСИЯ

Дезинформацията като политически инструмент. Разпознаване и противодействие
Валерия-Тереза Дончев
Специфични рискови фактори предразполагащи възникването на уро-гениталните инфекции при жените военнослужещи
Марияна Иванова, Иван Попиванов, Вирсавия Васева
Риск от развитие на синдрома „Триадата на атлета“ при жени военнослужещи
Марияна Иванова, Иван Попиванов, Недялко Григоров
Първа помощ при напрегнат пневмоторакс на бойното поле
Боряна Ралчева-Жекова, Иван Попиванов
Приложение на средство за интраосален достъп на бойното поле
Боряна Ралчева-Жекова, Иван Попиванов
Анализ на количествените показатели на лечебната дейност на МБАЛ-София към ВМА през 2021 година
Александър Александров, Иванка Алексиева, Вирсавия Васева-Чорбаджийска, Боряна Ралчева-Жекова, Иван Попиванов
Определяне на основни данни за стрелба в автоматизирани системи за управление на огъня
Александър Колев, Дилян Марков
Metaverse implementation in real life. Augmented and virtual reality
Radostin Dimov, Dimitar Dimov
Инструменти за анализ на трафика на локална мрежа
Данчо Талев, Веселка Стоянова
Автономна бойна платформа и компютърно зрение
Александър Ранов