Комитети

Организационен комитет

Съпредседатели на организационния комитет:

 • Генерал-майор професор д-р Венцислав МУТАФЧИЙСКИ, д.м.н., FACS – началник на Военно-медицинска академия
 • Генерал-майор Тодор ДОЧЕВначалник на Военна академия „Георги С. Раковски“
 • Флотилен адмирал професор д.в.н. Боян МЕДНИКАРОВначалник на Висше военноморско училище „Никола Вапцаров“
 • Бригаден генерал Иван МАЛАМОВначалник на Национален военен университет „Васил Левски“
 • Бригаден генерал Юлиян РАДОЙСКИначалник на Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски“
 • Полковник Владислав ШЕКЕРОВдиректор на дирекция „Политика по въоръженията“ - МО
 • Полковник доцент д.н. Борислав ГЕНОВдиректор на Институт по отбрана „Проф. Цветан Лазаров“

Членове на организационния комитет (по азбучен ред на имената):

 • доц. д-р Александър КОЛЕВ – Институт по отбрана „Проф. Цветан Лазаров“
 • проф. д.н. Асен КОЖУХАРОВ – Висше военноморско училище „Никола Вапцаров“
 • полк. доц. д-р инж. Асен МАРИНОВ – Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски“
 • к-н І р. доц. д-р Валентин ВАСИЛЕВ – Висше военноморско училище „Никола Вапцаров“
 • проф. д-р Валери ИВАНОВ – Институт по отбрана „Проф. Цветан Лазаров“
 • доц. д-р Ваня ДИМИТРОВА – Национален военен университет „Васил Левски“
 • доц. д-р Вирсавия ЧОРБАДЖИЙСКА – Военномедицинска академия
 • доц. д-р Галина ТОДОРОВA – Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски“
 • м-р доц. д-р Георги ПОПИВАНОВ – Военномедицинска академия
 • подп. доц. д-р инж. Григор ГРИГОРОВ – Национален военен университет „Васил Левски“
 • полк. доц. д-р инж. Даниел БЕРЧЕВ – Национален военен университет „Васил Левски“
 • полк. Денислав УШОВСКИ – Дирекция „Политика по въоръженията“ - МО
 • полк. доц. д-р Дилян ДИМИТРОВ – Национален военен университет „Васил Левски“
 • подп. доц. д-р инж. Димитър ДИМИТРОВ – Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски“
 • полк. доц. д-р Димитър ТАШКОВ – Военна академия „Георги С. Раковски“
 • полк. доц. д-р Димо ДИМОВ – Военномедицинска академия
 • полк. проф. д-р Емил ЕНЕВ – Военна академия „Георги С. Раковски“
 • проф. д-р Жанета САВОВА-ТАШЕВА – Национален военен университет „Васил Левски“
 • полк. доц. д-р Живко ЖЕЛЕВ – Военна академия „Георги С. Раковски“
 • полк. доц. д-р инж. Живко ПРОДАНОВ – Национален военен университет „Васил Левски“
 • полк. доц. д-р Иван ПОПИВАНОВ – Военномедицинска академия
 • к-н І р. доц. д-р Иво ЙОЦОВ – Висше военноморско училище „Никола Вапцаров“
 • полк. доц. д-р инж. Илиян АНГЕЛОВ – Национален военен университет „Васил Левски“
 • подп. доц. д-р Илиян ХУТОВ – Институт по отбрана „Проф. Цветан Лазаров“
 • к-н III р. доц. д-р Йордан СИВКОВ – Висше военноморско училище „Никола Вапцаров“
 • к-н I р. проф. д-р Калин КАЛИНОВ – Висше военноморско училище „Никола Вапцаров“
 • доц. д-р Кармен АЛЕКСАНДРОВА – Институт по отбрана „Проф. Цветан Лазаров“
 • полк. доц. д-р инж. Любомир МИТОВ – Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски“
 • полк. доц. д-р Марио АНГЕЛОВ – Институт по отбрана „Проф. Цветан Лазаров“
 • доц. д-р Мая БОЖИЛОВА – Институт по отбрана „Проф. Цветан Лазаров“
 • полк. доц. д.т.н. инж. Милен АТАНАСОВ – Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски“
 • к-н I р. доц. д-р Недко ДИМИТРОВ – Висше военноморско училище „Никола Вапцаров“
 • доц. д-р Никола СТОЯНОВ – Висше военноморско училище „Никола Вапцаров“
 • к-н I р. доц. д-р Николай ВЕЛИКОВ – Висше военноморско училище „Никола Вапцаров“
 • полк. проф. д-р Николай СТОЯНОВ – Институт по отбрана „Проф. Цветан Лазаров“
 • полк. доц. д-р Николай УРУМОВ – Национален военен университет „Васил Левски“
 • доц. д-р Павлин КОЗАРСКИ – Институт по отбрана „Проф. Цветан Лазаров“
 • доц. д-р Петя НЕДЯЛКОВА – Институт по отбрана „Проф. Цветан Лазаров“
 • доц. д-р Росен БОГДАНОВ – Национален военен университет „Васил Левски“
 • проф. д-р Росен ИЛИЕВ – Институт по отбрана „Проф. Цветан Лазаров“
 • полк. доц. д-р Румен МАРИНОВ – Национален военен университет „Васил Левски“
 • проф. д.н. Севдалина ДИМИТРОВА – Национален военен университет „Васил Левски“
 • доц. д-р Сияна ЛЮЦКАНОВА – Висше военноморско училище „Никола Вапцаров“
 • полк. доц. д-р инж. Стефан БИЛИДЕРОВ – Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски“
 • проф. д.н. инж. Стойко СТОЙКОВ – Национален военен университет „Васил Левски“
 • подп. доц. д-р Христо ХРИСТОВ – Институт по отбрана „Проф. Цветан Лазаров“
 • проф. д.т.н. Христо ХРИСТОВ – Институт по отбрана „Проф. Цветан Лазаров“
 • полк. проф. д-р Чавдар МИНЧЕВ – Национален военен университет „Васил Левски“
 • проф. д.с.н. Янцислав ЯНАКИЕВ – Институт по отбрана „Проф. Цветан Лазаров“

Технически секретариат
(по азбучен ред на имената)

 • г-жа Ана ХРИСТОВА – Национален военен университет „Васил Левски“
 • г-жа Анита МИТЕВА – Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски“
 • г-жа Венета ИВАНОВА – Национален военен университет „Васил Левски“
 • д-р Галин МАРКОВ – Военномедицинска академия
 • г-жа Десислава ЗОГРАФОВА – Висше военноморско училище „Никола Вапцаров“
 • г-жа Златка ВАСИЛЕВА – Висше военноморско училище „Никола Вапцаров“
 • г-жа Ива РАНОВА – Институт по отбрана „Проф. Цветан Лазаров“
 • г-жа Калина ХРИСТОВА – Институт по отбрана „Проф. Цветан Лазаров“
 • гл. асистент д-р Кристина ИГНАТОВА – Институт по отбрана „Проф. Цветан Лазаров“
 • д-р Мария ГЕОРГИЕВА – Дирекция „Политика по въоръженията“ - МО
 • г-жа Марияна ВЛАДИМИРОВА – Национален военен университет „Васил Левски“
 • г-жа Марияна НЕШЕВА – Национален военен университет „Васил Левски“
 • к-н III р. Станислава СТЕФАНОВА – Висше военноморско училище „Никола Вапцаров“
 • майор гл.ас. д-р Стефан ПЕТКОВ – Национален военен университет „Васил Левски“
 • г-жа Теодора ГАНДЕВА – Висше военноморско училище „Никола Вапцаров“
 • г-жа Христина ЧАКАЛОВА – Национален военен университет „Васил Левски“