Място

ARTDef 2022 Venue Header

Национален военен университет „Васил Левски“

Местоположение:

  • Адрес: гр. Велико Търнов, 5000, бул. „България“ № 76
  • Телефон (централа): +359 (62) 61 88 22
  • Факс: +359 (62) 61 88 99
  • Уебсайт: https://www.nvu.bg
  • Уебсайт на конференцията: https://artdef.net
  • Имейл на конференцията: organizers [at] artdef.net

Препоръчваме ви да посетите някои от прекрасните забележителности на град Велико Търново. Ето списък на една малка част от тях:


Археологически музей Велико Търново

Археологическият музей, в който е представена експозицията „Търновград – столица на България XII – XIV век“, се намира западно от площад „Съединение“. Изложените в нея археологически паметници илюстрират хилядолетната история и култура на Великотърновския регион, като акцентът е поставен върху периода, когато градът е столица на българската средновековна държава.

Address: ул. „Силвестър Пенов“, 5000 ж.к. Варуша-юг, Велико Търново

Website: Археологически музей Велико Търново


Църква „Св. Четиридесет мъченици“

Тази църква е най-известният средновековен български паметник във Велико Търново. Построена е и е стенописана от българския владетел Иван Асен II в чест на голямата победа на българите при Клокотница над войските на епирския деспот кир Теодор Комнин на 22 март 1230 г. През XIII-XIV в. църквата „Св. Четиридесет мъченици“ е била главна църква на манастира „Великата лавра“, който се намирал в подножието на Царевец на левия бряг на Янтра. Била е още царска църква по време на Иван Асен II. В годините на османското господство, вероятно до първата половина на XVIII в., църквата се запазва като християнска. С превръщането ѝ в джамия стенописите, иконите и иконостасът са унищожени.

Системните археологически проучвания започват през 1969 г. Извънредно голям интерес предизвиква откритото през октомври 1972 г. Калояново погребение. То е на мъж, висок около 1,9 м, в богато войнско облекло, украсено със сложна шевица с вплетена златна сърма и бисери, на ръката със запазен масивен златен пръстен печат, тежащ 61,1 г, на който има хералдично изображение на барс и надпис в негатив: „Калоянов пръстен“. Със същия хералдичен знак през 1981 г. бе открит и печат – неопровержимо доказателство за гербовия знак на българите при Асеновци.

Address: ул. „Свети Климент Охридски“ 22, 5000 ж.к. Асенов, Велико Търново

Website: Църква „Св. Четиридесет мъченици“


Музей „Възраждане и Учредително събрание“

Музеят „Възраждане и Учредително събрание“ се намира в севeрната част на площад „Съединение“ в гр. Велико Търново. Експозицията е разположена в сграда на стария турски конак. Този архитектурен паметник е изграден през 1872 г. от големия възрожденски строител майстор Колю Фичето. През 1985 г. е завършена адаптацията на сградата с оглед предназначението ѝ за музей. Експозицията е разгъната на три от етажите.

Address: ул. „Иван Вазов“, 5000 ж.к. Варуша-юг, Велико Търново

Website: Музей „Възраждане и Учредително събрание“


Сарафкината къща (Музей на градския бит)

Сарафкината къща се намира на улица „Гурко“ във възрожденската част на град Велико Търново. Построена е през 1861 г. Предназначена е била за жилище и работно място на Димо Сарафина. През 1965 г. е обявена за паметник на културата с национално значение. От 1981 г. Сарафкината къща е музеен обект, където се представят етнографски изложби.

Address: ул. „Генерал Гурко“ 88, 5000 ж.к. Варуша-юг, Велико Търново

Website: Сарафкината къща (Музей на градския бит)


Самоводската чаршия

Самоводската чаршия се създава през 60-те години на XIX в., когато Търново започва да расте на запад от стопанския център Баждарлък. Оформят се две улици с търговски и занятчийски дюкяни, работилници и ханове. Едната от тях започва от малък площад, сега известен като Самоводски пазар. През годините на Възраждането тук са бакалската, опинчарската, ковашката, халашката и др. чаршии, хаджи Давидовият, хаджи Великовият и на Атанас Йоноолу ханове. Тук е и метохът на Хилендарския манастир. По уличката, която тръгва на запад от Самоводския пазар, наред със занятчийските работилнички се намира запазеният и днес хан на Хаджи Николи. След Освобождението тази стопанска част на Търново запазва дълго традициите на възрожденските занаятчийски чаршии. Тя става символ на занаятчийско-търговския характер на стария град.

Address: 5000 ж.к. Варуша-север, Велико Търново

Website: Самоводската чаршия


Хан „Хаджи Николи“

Хан „Хаджи Николи“ е неизменна част от културно-историческото наследство на България и безспорен архитектурен шедьовър от епохата на Възраждането. Построен е през 1858 година по поръчка на търновския търговец и участник в борбата за независима Българска църква хаджи Николи. Проектът и строежът са дело на майстор Колю Фичето, който създава пищна монументална сграда, която и до днес е сравнявана с венециански палат. Значим е и поради факта, че е единствения оцелял през годините в Търново. Комплексът на уникалния Хан Хаджи Николи понастоящем е в оригиналния си вид и се радва на нов живот с автентичност и съвременен комфорт. След дълга реставрация Хан „Хаджи Николи“ отваря врати през март 2010 като своеобразен културен център – комплекс от изложбени зали с музей и картинна галерия, ресторант и вино бар.

Address: ул. „Георги С. Раковски“ 19, 5000 ж.к. Варуша-север, Велико Търново

Website: Хан „Хаджи Николи“


Архитектурно-музеен резерват „Царевец“

Господстващото положение на хълма Царевец и естествената му непристъпност са предопределили избора тук да бъде центърът на върховно управление на държавата. В дворцовата църква са били положени мощите на най-почитаната от българите светица – св. Петка Търновска. Ограденият с крепостна стена и кули патриашески комплекс заема площ от 2413 кв. м. В него са се намирали библиотеката, скрипоторият, жилищните и служебни помещения на патриарха, килиите на монасите. Останалата част от крепостта е плътно застроена. При археологически разкопки са разкрити основите на 470 жилищни постройки, архитектурен комплекс обитаван от високопоставен български аристократ, страноприемница. През столичния период в крепостта са функционирали 23 църкви и 4 градски манастира.

Address: пл. "Цар Асен", 5000 ж.к. Варуша-юг, Велико Търново

Website: Архитектурно-музеен резерват „Царевец“


Архитектурно-музеен резерват „Арбанаси“

Най-ранните сведения за съществуването на Арбанаси са от края на XV – началото на XVI век. През този период то е владение на висши сановници в Османската империя. Запазените данъчни регистри дават сведения какви занаяти са били практикувани в селището – казанджийство, шивачество, бояджийство, обущарство, златарство и др. Съществен фактор даващ отражение върху общия просперитет на Арбанаси е образованието и организацията на учебното дело. През XVII век към храмовете в селището функционират килийни училища. Бурното икономическо и културно развитие на Арбанаси е насилствено прекъснато през 1798 г., когато е нападнато и опустошено от кърджалийски дружини. След известен период от време селището постепенно се възстановява от погрома, но никога не достига предишния си блясък.

Address: ул. „Капитан Павел Грамадов“ 7, 5029 Велико Търново

Website: Архитектурно-музеен резерват „Арбанаси“